Magazynowanie

Proces magazynowania obejmuje przyjmowanie, gromadzenie zapasów i dóbr materialnych, składowanie ich w odpowiednich warunkach, przepływ informacji oraz kompletowanie i konserwacja wewnątrz magazynu a także przekazywanie odbiorcom. Proces magazynowania jest potrzebny między innymi dla tego, że czas produkcji dóbr nie pokrywa się z czasem konsumpcji. Dla poszczególnych produktów opracowuje się różne programy magazynowania, projektuje się rozmieszczenie magazynów oraz rozplanowanie obiektów.